Chế hòa khí xe ba bánh (bình xăng con xe 3 bánh)

  • Tên sản phẩm: Bộ chế hòa khí xe ba bánh, bình xăng con xe ba bánh
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Hãng: Genta, Kendal
  • Loại tiêu chuẩn: loại đơn, chạy kim phun cơ
  • Cân bằng tiêu chuẩn: phao trong
  • Hỗ trợ công suất tiêu chuẩn: 125cc, 150cc, 175cc, 200cc, 250cc
  • Bảo hành: dài hạn
  • Giá bình xăng xe ba bánh: từ 210,000 – 230,000 đồng
Anh Sỹ
0938 551 456
Anh Phát
0949 240 345
A. Sỹ A. Phát